Korzystanie z serwisu internetowego Pawła Domagały jest równoznaczne z akceptacją regulaminu o treści opisanej poniżej.

 

 1. DEFINICJE
  • Na potrzeby Regulaminu Strony uzgadniają definicje wskazane poniżej.

 

POJĘCIEDEFINICJA
Newsletterinformacja nt. aktualnych wydarzeń związanych z twórczością Pawła Domagały przesyłana Użytkownikom, którzy wyrazili na to zgodę, na zasadach opisanych w Regulaminie.
Regulaminniniejszy regulamin Serwisu.
Serwisportal internetowy dostępny pod adresem: https://paweldomagala.pl
Sklepsklep internetowy dostępny pod adresem: https://sklep.paweldomagala.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może zawrzeć umowę sprzedaży w przedmiocie wybranych produktów z Mystic Production.
Użytkownikkażda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis.
Właściciel SerwisuPaweł Domagała i Łukasz Borowiecki, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „DOMAGAŁA-BOROWIECKI S.C.”, ul. Pieskowa Skała 5 lok. 13 /, 02-699 Warszawa, NIP: 9512458830
 1. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU, ODPOWIEDZIALNOŚĆ
  • Korzystanie z Serwisu wymaga posługiwania się sprawnymi urządzeniami elektronicznymi (jak komputery, tablety, telefony komórkowe), za pośrednictwem zainstalowanych na nich przeglądarek internetowych spełniających wymagania określone pod adresem: […].
  • W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest wyrażenie zgody (przez zaznaczenie wskazanego check-boxa) oraz podanie adresu do korespondencji mailowej, imienia i nazwiska Użytkownika.
  • Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Newslettera może zostać odwołana w każdym czasie poprzez kliknięcie w dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera lub po prostu kontaktując się z nami. Pomimo rezygnacji z newslettera, Twoje dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w celu ewentualnej obrony roszczeń związanych z wysyłaniem Ci newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu udzielenia przez Ciebie zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Newsletter wysyłany jest w terminach wybranych przez Właściciela Serwisu. Zapisując się do Newslettera zgodnie z pkt 2.2 powyżej Użytkownik nie nabywa żadnego roszczenia o otrzymanie Newslettera.
  • Z tytułu zamówienia Newslettera albo odwołania zgody na jego otrzymywanie Właściciel Serwisu nie pobiera żadnych opłat.
  • Właściciel Serwisu nie odpowiada wobec Użytkownika za brak działania lub problemy w działaniu Serwisu.
  • Zabrania się Użytkownikowi publikowania lub dostarczania w ramach Serwisu w jakikolwiek sposób jakichkolwiek treści bezprawnych.
  • Niedopuszczalne są czynności Użytkownika mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu, że Użytkownik podejmuje takie czynności, Właściciel Serwisu podejmie wszelkie działania prawne mające na celu powstrzymanie Użytkownika od takich czynności oraz naprawienie poniesionej przez Właściciela Serwisu szkody z tego tytułu.
 2. DANE OSOBOWE
  • Administratorem danych osobowych w ramach Serwisu jest Paweł Domagała i Łukasz Borowiecki, prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „DOMAGAŁA-BOROWIECKI S.C.”, ul. Pieskowa Skała 5 lok. 13 /, 02-699 Warszawa.
  • Dane osobowe są przetwarzane przede wszystkim w celu i w związku z korzystaniem z Serwisu, w tym w szczególności zapisów do Newslettera oraz w związku z napływającymi zapytaniami w ramach zakładki Kontakt Serwisu.
  • Przysługuje Ci szereg praw wobec Twoich danych osobowych, które może wykonać kontaktując się z administratorem na adres: redakcja@paweldomagala.pl.
  • Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i wykorzystania plików cookies Serwisu zostały opisane w Serwisie w zakładce Polityka Prywatności.
  • Zasady przetwarzania danych osobowych w ramach procesu składania zamówień za pośrednictwem Sklepu w ramach umów sprzedaży z Mystic Production określa polityka prywatności sklepu Mystic Production dostępna pod adresem: https://www.mystic.pl/polityka_prywatnosci.htm.

 

 1. PRAWA AUTORSKIE
  • Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu lub innym podmiotom, z którymi Właściciel Serwisu zawarł stosowne umowy. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z takich utworów w jakimkolwiek szerszym zakresie niż wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim w zakresie dozwolonego użytku.
 2. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
  • Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą przez Właściciela Serwisu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na odpowiedniej podstronie Serwisu.
  • Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu, lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie jest obowiązany do indywidualnego informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie.
  • Zasady zawierania umów sprzedaży z Mystic Production za pośrednictwem Sklepu określa regulamin sklepu Mystic Porduction dostępny pod adresem: https://www.mystic.pl/regulamin.htm.
  • Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania Serwisu proszę kierować pod adres:
   redakcja@paweldomagala.pl

 

Wersja z dnia 19.11.2019 PDF